Download Filosofia by Karl Jaspers; U. Galimberti (ed.) PDF

By Karl Jaspers; U. Galimberti (ed.)

Show description

Read Online or Download Filosofia PDF

Best philosophy books

En liten bok om ondska

Finns godhet? Finns ondska? Finns det i så fall onda och goda människor eller enbart onda och goda handlingar?

Ann Heberlein undersöker och ifrågasätter våra föreställningar om ondskan. Hur ska guy kunna förstå personer som Anders Eklund, Marc Dutroux och Josef Fritzl som fullt medvetande begått avskyvärda handlingar mot barn? Hur ska guy se på barnen som själva blir förövare: Harris och Klebold från Columbine excessive eller Mary Bell? Hur var den institutionaliserade ondskan vi mötte i Abu Ghraib, det forna Jugoslavien eller Förintelsen överhuvudtaget möjlig?

Och vad är det med männen egentligen? Varför begås de flesta onda handlingar av män?

Många frågor. males Ann Heberlein hjälper oss också att formulera några av svaren. Hon menar att ondskan inte alls är obegriplig. Den är inte heller ett eget väsen. Snarare har den sitt ursprung i ojämlikhet och utsatthet och den hämtar näring ur människors rädsla och maktlöshet.

Det enda obegripliga är vår ovilja att göra mer för att stoppa den.

The Gospel According to Renan: Reading, Writing, and Religion in Nineteenth-Century France

The Gospel based on Renan offers a brand new and holistic interpretation of 1 of the non-fiction sensations of the 19th century: Ernest Renan's lifetime of Jesus (Vie de Jésus). released in 1863, Renan's booklet aroused huge, immense controversy via its declare to be a traditionally exact biography of Jesus.

Wittgenstein on Thought and Will (Wittgenstein's Thought and Legacy)

This e-book examines intimately Ludwig Wittgenstein’s rules on notion, considering, will and purpose, as these rules built over his lifetime. It additionally places his rules into context by means of a comparability either with previous thinkers and with next ones. the 1st bankruptcy supplies an account of the ancient and philosophical heritage, discussing such thinkers as Plato, Descartes, Berkeley, Frege and Russell.

Philosophy For Dummies, UK Edition

Stressed through metaphysics? In a clutter with aesthetics? Intimidated via Kant? Then glance no additional! Philosophy For Dummies, united kingdom variation is an entire crash-course in philosophical concept, masking key philosophers, philosophical historical past and idea and the large questions that have an effect on us this day. Tying in with usual united kingdom curricula and together with center themes corresponding to good judgment, ethics and political philosophy, this neutral, specialist advisor cuts during the jargon to provide you the proof.

Extra info for Filosofia

Sample text

Die Atombombe imi die Zukunft des Menschen (lezione radiofonica), Monaco, Piper, 1957. Die Atombombe und die Zukunft des Menschen, Monaco, Piper, 1958. Trad. ital. di L. Quattrocchi, La bomba atomica e il destino dell’uomo, introduzione di R. Cantoni, Milano, Il Saggiatore, 1960. , Totalitarismo e cultura, Milano, Comunità, 1957. Philosophie und Welt. Reden und Aufsätze, Monaco, Piper, 1958. Wahrheit, Freiheit undFride (con H. Arendt), Monaco, Piper, 1958. Trad. ital. in Verità e verifica, cit Immortalité (opera collettiva di vari autori), Neuchàtel-Delachaux, Nestlé, 1958.

72. NIETZSCHE, Opere, V, 2, p. 275, Adelphi, Milano, 1968. 40 NOTA BIOGRAFICA 1883 Karl Jaspers nasce a Oldenburg, vicino alla costa del Mare del Nord, il 23 febbraio. 1909 Dopo il liceo classico, è avviato dai padre, giurista, agli studi di giurisprudenza che abbandona dopo tre semestri per quelli di medicina in cui si laurea nel 1909. 1913 Specializzatosi in psicologia e psichiatria, dal 1908 al 1915 lavora a Heidelberg presso la clinica psichiatrica di Franz Nissl, dove nel 1913 pubblica la Psicopatologia generale in cui interpreta in chiave psicologica le malattie somatiche.

Storia e metafisica in Kant, Hegel Jaspers, in «Rivista di filosofia neoscolastica», 1960. , Die Zerstörung der Vernunft, Budapest, 1960. Trad, italiana, Torino, Einaudi, 1960. , La lecture des chiffres. Interprétation (réflexions sur la métaphisique de K. Jaspers), in «Revue de Métaphysique et de Morale», 1960. , Karl Jaspers e il destino dell’uomo, in «Rassegna di scienze filosofiche», 1960. , Jaspers et la religion, in «Revue international de Philosophie» (15), 1961. , Erziehung und Selbstsein.

Download PDF sample

Rated 4.11 of 5 – based on 36 votes